Thể lệ cuộc thi ảnh quốc tế NARAVA lần thứ 11 năm 2018

09/04/2018    3.367    4.13/5 trong 20 lượt 
Thể lệ cuộc thi ảnh quốc tế NARAVA lần thứ 11 năm 2018
Cuộc thi ảnh quốc tế NARAVA lần thứ 11 năm 2018 được sự bảo trợ của City of Kocevje số 325, FZS số 03/2018, PSA số 231/2018. Được thực hiện theo các quy định của Hiệp hội nhiếp ảnh Slovenia (FZS), Liên đoàn Nghệ thuật Nhiếp ảnh Quốc tế (FIAP) và Hiệp hội nhiếp ảnh Hoa Kỳ (PSA).
 

1.Đối tượng dự thi

 
Cuộc thi dành cho các nhà nhiếp ảnh chuyên và không chuyên trên toàn thế giới.
 

2. Điều kiện dự thi:

 
- Các tác giả phải chịu trách nhiệm về bản quyền tác phẩm.Tác phẩm vi phạm bản quyền hoặc quy định của cuộc thi sẽ bị gửi đến PSA và FIAP để điều tra xử lý ngay cả khi người tham gia không phải là thành viên của FIAP.
 
- Tác phẩm vi phạm sẽ bị tước giải thưởng, lệ phí sẽ không được hoàn trả trong trường hợp này.
 

3. Quy cách và cách gửi ảnh dự thi: 

 
- Các tệp ảnh kỹ thuật số phải được gửi ở định dạng jpg, jpeg.
 
- Gửi ảnh trực tuyến trên trang http://www.fotodrustvo-grca.si/narava.html.
 
- Tác giả có thể gửi đĩa CD. Kích thước của ảnh 1920 x 1080 pix, tối đa 1 Mb cho mỗi tác phẩm đến bưu điện theo địa chỉ: Fotografico drustvo GRCA Kocevje, Rozna ul. 39, 1330 Kocevje, Slovenia.
- Đối với tác giả gửi CD / DVD:  mỗi tên file phải bao gồm tên tác giả, tên tác giả, chủ đề có số lượng và tên tác phẩm. Ví dụ: surname_name_A1_title. 
Tên tác phẩm không được vượt quá 35 ký tự, Mỗi tác phẩm phải có một tiêu đề riêng.
- Các từ như "Untitled" và "No Title" không được chấp nhận như là một phần hoặc toàn bộ tên của hình ảnh, cũng không phải là các tên tệp chụp ảnh của máy ảnh.
 
- Mỗi tác phẩm chỉ được dự thi ở một đề tài.
 

4. Đề tài dự thi:

 
a. Thiên nhiên   
b. Tự do
c. Phong cảnh

5. Lệ phí:

- Lệ phí dự thi 20 € (25 $) cho một đề tài hoặc 25 € (30 $) cho hai hoặc cả ba đề tài.
- Giảm giá cho các nhóm (hơn 6 người tham gia). Đối với số tiền và hướng dẫn, xin vui lòng truy cập trang web của cuộc thi: www.fotodrustvo-grca.si/narava.html
- Thanh toán qua PayPal: [email protected]
- Thanh toán qua ngân hàng: IBAN: SI56 0311 3100 0000 302 SWIFT (BIC): SKBASI2X Địa chỉ ngân hàng: SKB banka d.d., Ajdovscina 4, 1000 Ljubljana 
- Các tác phẩm không nộp lệ phí không đủ điều kiện dự thi.

6. Giải thưởng:

Có 89 giải thưởng gồm:
01 Huy hiệu Xanh FIAP cho tác giả xuất sắc nhất cuộc thi.
9 giải thưởng FIAP - 03 giải thưởng cho mỗi đề tài (Huy chương Vàng + 2 Bằng Danh dự).
27 giải thưởng PSA - 9 giải thưởng cho mỗi đề tài (Huy chương Vàng, Huy chương Bạc và Đồng + 06 Bằng Danh dự)
24 giải FZS - 6 giải thưởng cho mỗi loại (Huy chương Vàng, Bạc và Đồng + 5 Bằng Danh dự)
27 giải thưởng GRCA của Photoclub - 9 giải thưởng cho mỗi đề tài (Huy chương Vàng, Huy chương Bạc và Đồng + 06 Bằng Danh dự) 

7. Ban Giám khảo:

Đề tài Tự do và phong cảnh:
- Gorazd Golob, KMF FZS - Slovenia
- Stanko Lavrič, KMF FZS, EFIAP/bronze - Slovenia
- Petar Sabol, EFIAP/gold, EPSA - Croatia
Đề tài Thiên nhiên:
- Marjan Artnak, MF FZS, EFIAP/platine - Slovenia 
- Gorazd Golob, KMF FZS, EFIAP/gold – Slovenija
- Petar Sabol, EFIAP/zlato, EPSA - Croatia
Quyết định của Ban Giám khảo là quyết định cuối cùng.

8.Lịch biểu:

Ngày kết thúc nhận ảnh: 29/8/2018 
Chấm ảnh: 01/09/2018
Thông báo:10/9/2018
Trình chiếu công khai: 29/9/2018
Danh mục và giải thưởng: 30/10/2018

9. Liên hệ:

Fotografsko društvo GRČA Kočevje, Rožna ul. 39, 1332 Kočevje, Slovenija
Trang chủ cuộc thi: http://www.fotodrustvo-grca.si/narava.html 
Theo Vapa

Quảng cáo

 

Bình luận