Hội chợ ngành ảnh

Hội chợ ngành ảnh Hội chợ ngành ảnh là nơi chia sẻ thông tin các hội chợ về ngành Ảnh nói chung và Nhiếp Ảnh nói riêng trong nước và nước ngoài.