Kết quả thi ảnh quốc tế lần thứ 2 FKA Summer 2022 tại Serbia

24/09/2022    2.272    3.22/5 trong 9 lượt 
Kết quả thi ảnh quốc tế lần thứ 2 FKA Summer 2022 tại Serbia
Cuộc thi do Photo Club Aleksinac - cộng hòa Serbia tổ chức, dưới sự bảo trợ của FIAP (số: 2022/311), FSS (Hội nhiếp ảnh Serbia), với sáu chủ đề: thiên nhiên, du lịch, chân dung, phụ nữ, tự do cho ảnh màu, ảnh đơn sắc.
 Đã có tác giả từ hơn 40 quốc gia trên thế giới tham dự. Trong cuộc thi này các tác giả Việt Nam đã giành những giải thưởng sau:

Thiên nhiên:

- Tác giả Nguyễn Xuân Trường nhận bằng Danh dự SALON cho tác phẩm “Chào bình minh”.
 
Tác phẩm: Chào bình minh - Tác giả: Nguyễn Xuân Trường

Du lịch:

- Tác giả Nguyễn Xuân Trường đoạt Huy chương Vàng FIAP cho tác phẩm “Hội tụ”.
- Tác giả Dương Duy Khang, Vũ Đức Phương nhận hai bằng Danh dự SALON cho các tác phẩm “Du lịch tâm linh” và “Vào vụ cấy”.
 
Tác phẩm: Hội tụ - Tác giả: Nguyễn Xuân Trường
 
Tác phẩm: Du lịch tâm linh - Tác giả: Dương Duy Khang
 
Tác phẩm: Vào vụ cấy - Tác giả: Vũ Đức Phương

Chân dung:

- Tác giả Trần Phong giành Huy chương Vàng SALON cho tác phẩm “Ông lão Glar”.
- Tác giả Dương Duy Khang nhận bằng Danh dự SALON cho tác phẩm “Nghệ nhân”.
 
Tác phẩm: Ông lão Glar - Tác giả: Trần Phong
 
Tác phẩm: Nghệ nhân - Tác giả: Dương Duy Khang

Phụ nữ:

- Tác giả Trần Phong giành Huy chương Vàng SALON cho tác phẩm “Cô gái Chăm pa”.
 
 
Tác phẩm: Cô gái Chăm pa - Tác giả: Trần Phong

Ảnh màu:

- Ba tác giả Vũ Hải, Trần Phong, Vũ Đức Phương nhận ba bằng Danh dự SALON cho các tác phẩm “Hái chè Ô Long”, “Ông lão và hai con trâu” và “Lo lắng”.
 
 
Tác phẩm: Hái chè Ô Long - Tác giả: Vũ Hải
 
Tác phẩm: Ông lão và hai con trâu - Tác giả: Trần Phong
 
Tác phẩm: Lo lắng  - Tác giả: Vũ Đức Phương
 
Các tác giả Vũ Mạnh Cường, Nguyễn Xuân Trường, Vũ Hải, Dương Duy Khang, Vũ Đức Phương, Trần Phong đều có tác phẩm được chọn trưng bày trong cuộc thi.
Theo FKA

Quảng cáo

 

Bình luận