Tag: "may anh nikon"

Máy ảnh Nikon D2Xs sản xuất năm 2006
Máy ảnh Nikon D2Xs ra mắt: 01-tháng 06-2006 , 12MP, màn hình 2.5", cảm biến APS-C
Nikon D200 sản xuất 2005
Nikon D200 ra mắt: 01-tháng 11-2005 , 10MP, màn hình 2.5", cảm biến APS-C
Máy ảnh Nikon D70s sản xuất 2005
Máy ảnh Nikon D70s sản xuất 2005 ra mắt: 20-tháng 04-2005 , 6MP, màn hình 2", cảm biến APS-C
Máy ảnh Nikon D50 sản xuất 2005
Máy ảnh Nikon D50 ra mắt: 20-tháng 04-2005 , 6MP, màn hình 2", cảm biến APS-C
Máy ảnh Nikon D2Hs sản xuất 2005
Máy ảnh Nikon D2Hs sản xuất 2005 ra mắt: 16-tháng 02-2005 , 4MP, màn hình 2.5", cảm biến APS-C
Máy ảnh Nikon d70 sản xuất 2004
Máy ảnh Nikon d70 ra mắt: 28-tháng 01-2004 , 6MP, màn hình 1.8", cảm biến APS-C
Nikon D2X sản xuất 2004
Nikon D2X được ra mắt: 16-tháng 09-2004, 12MP, màn hình 2.5", cảm biến APS-C
Nikon D2H sản xuất 2003
Nikon D2H được ra mắt 22-tháng 07-2003 , 4MP, màn hình 2.5", cảm biến APS-C
Nikon D100 sản xuất năm 2002
Nikon D100 được ra mắt: 06-tháng 02-2002 , 6MP, màn hình 1.8", cảm biến APS-C