Tag: "may anh nikon"

Nikon D3X sản xuất 12/2008
Máy ảnh Nikon D3X ra mắt: 01-tháng 12-2008, 25MP, màn hình 3", cảm biến full frame
Nikon D90 sản xuất 8/2008
Máy ảnh Nikon D90 ra mắt: 27-tháng 08-2008 , 12MP, màn hình 3", cảm biến APS-C
Nikon D700 sản xuất 7/2008
Máy ảnh Nikon D700 ra mắt 01-tháng 07-2008 , 12MP, màn hình 3", cảm biến full frame
Nikon D60 sản xuất 1/2008
Máy ảnh Nikon D60 ra mắt 29-tháng 01-2008 , 10MP, màn hình 2.5", cảm biến APS-C
Máy ảnh Nikon D300 sản xuất 2007
Máy ảnh Nikon D300 sản xuất 2007 ra mắt: 23-tháng 08-2007 , 12MP, màn hình 3", cảm biến APS-C
Máy ảnh Nikon D3 sản xuất 2007
Máy ảnh Nikon D3 sản xuất 2007 ra mắt: 23-tháng 08-2007 , 12MP, màn hình 3", cảm biến full frame
Máy ảnh Nikon D40X sản xuất 2007
Máy ảnh Nikon D40X sản xuất 2007 ra mắt: 06-tháng 03-2007 , 10MP, màn hình 2.5", cảm biến APS-C
Máy ảnh Nikon D40 sản xuất 2006
Máy ảnh Nikon D40 sản xuất 2006 ra mắt: 16-tháng 11-2006, 6MP, màn hình 2.5", cảm biến APS-C
Máy ảnh Nikon D80 sản xuất 2006
Máy ảnh Nikon D80 sản xuất 2006 ra mắt: 09-tháng 08-2006 , 10MP, màn hình 2.5", cảm biến APS-C