Triển lãm Ảnh Nghệ thuật Việt Nam năm 2018

02/03/2018    5.076    3.33/5 trong 9 lượt 
Triển lãm Ảnh Nghệ thuật Việt Nam năm 2018
Thực hiện Quyết định số 4294/QĐ-BVHTTDL ngày 14 tháng 11 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Triển lãm Ảnh nghệ thuật Việt Nam năm 2018


Theo Vapa

Quảng cáo

 

Bình luận