Tag: "may anh canon"

Canon EOS-1Ds sản xuất năm 2002
Canon EOS-1Ds sản xuất năm 2002 được chính thức ra mắt: 24-tháng 09-2002 , 11MP, màn hình 2", cảm biến full frame
Canon EOS D60 sản xuất năm 2002
Canon EOS D60 sản xuất năm 2002 được chính thức ra mắt: 22-tháng 02-2002 , 6MP, màn hình 1.8", cảm biến APS-C
Canon EOS-1D sản xuất năm 2001
Canon EOS-1D sản xuất năm 2001 chính xác được ra mắt: 25-tháng 09-2001 , 4MP, màn hình 2", cảm biến APS-H
Canon EOS D30 sản xuất năm 2000
Canon EOS D30 sản xuất năm 2000 chính xác được ra mắt: 17-tháng 05-2000 , 3MP, màn hình 1.8", cảm biến APS-C