Tag: "phan loai cam bien may anh theo co che hoat dong"

Phân loại cảm biến máy ảnh theo cơ chế hoạt động
Ngày nay, hầu hết các máy ảnh đều sử dụng một trong hai loại cảm biến là CCD và CMOS. Cả hai CCD cà CMOS đều thực hiện một nhiệm vụ giống nhau đó là biến các tín hiệu ánh sáng thành tín hiệu điện tử.