Tag: "nikon d40x san xuat 2007"

Máy ảnh Nikon D40X sản xuất 2007
Máy ảnh Nikon D40X sản xuất 2007 ra mắt: 06-tháng 03-2007 , 10MP, màn hình 2.5", cảm biến APS-C