Trang thông tin Nhiếp ảnh Việt Nam

Offline chụp ảnh

Offline chụp ảnhOffline chụp ảnh là nơi chia sẻ thông tin về các buổi Offline về Nhiếp ảnh, chụp ảnh, hậu kì do các nhóm, diễn đàn, trường học... Tổ chức
Offline chụp ảnh - Chủ đề Cô Ba thời @
Chủ nhật ngày 24/6/2018 NAVN có một buổi offline chụp ảnh với chủ đề Cô Ba Thời @ mời các bạn đăng ký chụp. Chỉ nhận 15 bạn đăng ký đầu tiên
Offline chụp ảnh chân dung - Sáng chủ nhật 3/6/2018
Để tránh tình trạng mốc máy cho các bác bận rộn mình hôm nay tạo buổi offline "chụp ảnh chân dung" tại Coffee Số Đỏ 136 Vũ Tông Phan, Phường An Phú, Quận 2 (Sau lưng metro) vào ngày 3/6/2018